Gra – Szubienica.

Popularna gra: Szubienica! Polega na tym, że komputer losuje wyraz z puli wyraz wpisanych w program. My podając litery odgadujemy ten wyraz, zaś kiedy nie ma danej literki w wyrazie to jest to błąd i buduje się szubienica. Koniec gry jest wtedy, gdy odgadniemy wyraz lub zbudujemy całą szubienicę. Można rozbudować program o kategorię (poziomy) zgadywanych wyrazów, np. pierwszy poziom wyrazy 3-literowe, następny poziom 4-literowe, itd.
Czytaj dalej…


Gra – Zgaduj zgadula.

Popularna gra: Zgadnij o jakiej liczbie myślę! Polega na tym, że komputer losuje liczbę z zakresu [0;100], a my musimy odgadnąć tę liczbę. Wynikiem jest po ilu razach została odgadnięta ta liczba.


C++


#include <iostream>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <cstdio>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
 char znak;
 do {
  system("cls");

  srand(time(NULL));
  int liczba=rand()%101;
  int zgadywana_liczba;
  int ile = 0;
  do {
   cout << "Zgadnij liczbe o jakiej mysle z przedzialu [0:100] : ";
   cin >> zgadywana_liczba;
   ile++;
   if (zgadywana_liczba>liczba)
    cout << "Podana liczba jest za duza." << endl;
   if (zgadywana_liczba<liczba)
    cout << "Podana liczba jest za mala." << endl;
  } while (liczba!=zgadywana_liczba);
  cout << "Brawo! Zgadles po " << ile << " razach!" << endl;
  cout << endl << "Czy chcesz zgadywac jeszcze raz? [T/N]";
  cin >> znak;
 } while (toupper(znak)!='N');

 return 0;
}

JAVA


import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
public class ZgadujZgadula {
  public static void main(String[] args) {
    // stworzenie obiektu klasy random
    Random losowanie = new Random();
    // losowanie liczby z zakresu [0;100] i przypsianie do zmiennej całkowitej
    int los = losowanie.nextInt(101);
    int liczba = 101;
    int i=0;
    do {
      i++;
      System.out.println("Podaj liczbę o jakiej myślę.");
      Scanner wej = new Scanner(System.in);
      liczba = wej.nextInt();
      if (los == liczba)
        System.out.println("To jest zgadywana liczba.");
      else if (los > liczba)
        System.out.println("Podana liczba jest za mała.");
      else
        System.out.println("Podana liczba jest za duża.");
    } while (los != liczba);
    // wyswietlenie tej losowej liczby
    System.out.println("Zgadłeś po "+i+" razach.");
  }
}