Generator hasła z ASCII [c++]

Zadanie:
Generator losowych znaków z tablicy ASCII tworząc hasło o długości od 12 do 26 znaków.

Rozwiązanie:

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{ 
 srand(time(NULL));
 int length_password = rand()%15+12;
 cout << length_password << endl;
 string password = "";
 for (int i=0; i<length_password; i++)
 {
  password = password + char(rand()%94+33);
 }
 cout << password << endl;
 return 0;
}