Losowanie liczb w Java.

Losowanie liczb w java.

boolean nextBoolean() – zwraca wartość true lub false.

double nextDouble() – losuje liczbę typu double z zakresu [0.0; 1.0]

float nextFloat() – losuję liczbę rzeczywistą z zakresu [0.0; 0.1] i zwraca ją jako typ float

int nextInt() – losuje liczbę całkowitą z zakresu jaki może przyjmować typ int.

int nextInt(int n) – uwaga na zakres: [0;n)

long nextLong() – losuje liczbę całkowitą z zakresu jaki może przyjmować typ long.

void setSeed(long seed) – ustaw początkową wartość dla generatora liczb losowych.

Przykład:

import java.util.Random;

public class ZgadujZgadula {

  public static void main(String[] args) {

      // stworzenie obiektu klasy random

      Random liczba = new Random();

      // losowanie liczby z zakresu [0;100] i przypisianie do zmiennej całkowitej
        int 
      los = liczba.nextInt(101);

      // wyświetlenie tej losowej liczby

      System.out.println(los);

  }

}

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>