Matura 2013 (maj). Zadanie 5 – Znajomi i ich zainteresowania

Baltazar spisuje informacje o swoich znajomych i ich hobby, które przechowuje w plikach. W każdym pliku informacje zapisane w wierszach są rozdzielone pojedynczymi znakami odstępu.

Plik Osoby.txt zawiera 200 wierszy z informacjami o znajomych: Id_osoba, Imię, Nazwisko.
Przykład:
o001 Jan Nadolicki
o002 Anna Augustowska

Plik Hobby.txt zawiera 50 wierszy z informacjami o rodzajach hobby: Id_hobby, Hobby.
Przykład:
h001 numizmatyka
h002 historia

Plik Ma_Hobby.txt przechowuje w 400 wierszach informacje o tym, czym interesują się znajomi Baltazara: Id, Id_osoba, Id_hobby.
Przykład:
1 o152 h005
2 o065 h043

Wykorzystując dane zawarte w tych plikach oraz dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi zapisz w pliku zadanie5.txt, a odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź literą oznaczającą ten podpunkt.

Narzędziem jakim się posłużymy będzie MS Access. W pierwszym kroku musimy pobrać dane z plików tekstowych do programu. Wykonujemy to realizując poniższe kroki:

Krok 1:
Pobieramy dane z pliku tekstowego wybierając Dane zewnętrzne → Plik tekstowy.

Krok 2:
Przechodzimy kreator Pobieranie danych zewnętrznych. Przykładowe pobieranie danych znajduje się poniżej.

Krok 3:
Tworzymy relację wg rysunku poniżej. Tak przygotowaną bazę możemy używać do rozwiązania zadań, do pobrania tu.

  1. Podaj wszystkie rodzaje hobby rozpoczynające się od litery „k”.

Rozwiązanie:
Wybieramy wstążkę tworzenie → projekt kwerendy. Wybieramy tabelę hobby i dodajemy do nowej kwerendy. Następnie dodajemy pole hobby z tabeli Hobby do kwerendy. Kryteria jakie musimy dodać to jest wpisanie like „k*” i ostatnim krokiem jest uruchom kwerendę.
Zapisujemy kwerendę jako A.
Wynik kwerendy należy skopiować do pliku tekstowego jako rozwiązanie.

  1. Podaj, ile osób interesuje się majsterkowaniem.

Rozwiązanie:
Wybieramy wstążkę tworzenie → projekt kwerendy. Wybieramy tabelę hobby, Ma_Hobby, Osoby, które mamy dodać do kwerendy. Z wybranych tabel dodajemy pola: Hobby z tabeli Hobby oraz Id_osoba z tabeli Osoby.
Zapisujemy kwerendę pod nazwą B. Wyniku działania kwerendy mam 7 rekordów, ale jeśli chcielibyśmy teraz policzyć nasze rekordy to jest ich 8, ponieważ jeden rekord się powtarza.
Tworzymy kwerendę B – wynik, aby policzyć ile jest rekordów wyświetlanych w kwerendzie B. Robimy to wybierając ikonę Sumy. Dodajemy pole ID_osoby z kwerendy B do nowej kwerendy i podsumowanie wybieramy Policz i dajemy uruchom. Na koniec zapisujemy zmiany w kwerendzie.

  1. Utwórz zestawienie imion i nazwisk tych osób, których zainteresowaniem jest programowanie. Zestawienie posortuj niemalejąco, alfabetycznie według nazwisk.

Rozwiązanie:
Wybieramy wstążkę tworzenie → projekt kwerendy. Do kwerendy dodajemy table: hobby, Ma_Hobby, Osoby. Z tabel dodajemy pola: Imię i nazwisko z tabli Osoby i Hobby z tabeli Hobby. W polu nazwisko ustawiamy sortuj na rosnąco. Odznaczamy Pole hobby, aby nie wyświetlało się w wynikach, zaś do tego pola dodajemy kryterium „programowanie”. Uruchamiamy kwerendę. Zapisujemy kwerendę, jako C.

  1. Utwórz zestawienie imion i nazwisk tych osób, które mają więcej niż 4 rodzaje hobby. Zestawienie posortuj niemalejąco, alfabetycznie według nazwisk, a tam, gdzie nazwiska się powtarzają – według imion.

Rozwiązanie:
Wybieramy wstążkę tworzenie → projekt kwerendy. Wybieramy pola imię i nazwisko z tabeli Osoby i pole Hobby z tabeli Hobby. Ustawiamy sortowanie Nazwisk i imion na rosnąco, Włączamy sumę, w hobby podsumowanie ustawiamy na policz, odznaczamy pokaż i kryteria ustawiamy na większe od 4. Zapisujemy kwerendę, jako D.

  1. Podaj wszystkie rodzaje hobby, którymi interesuje się największa liczba osób.

Rozwiązanie:
Wybieramy wstążkę tworzenie → projekt kwerendy. Wybieramy tabele: hobby, Ma_Hobby, Osoby. Dodajemy pola na Hobby oraz Id_osoba z tabeli Osoby. Odznaczamy pokaż dla pola Id_osoba oraz dodajemy Sortowanie ustawiając na malejąco. Włączamy Sumę, w podsumowaniu dajemy policz dla pola Id_osoba. Wartość zwróć ustawiamy na 5 i dajemy uruchom. Kwerendę zapisujemy, jako podpunkt E.

Uwaga:
Wszystkie wyniki kwerend zapisz w pliku tekstowym zadanie5.txt.

 

Gotowe rozwiązanie 

 

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>