Matura 2013 (maj). Zadanie 6. Fundusze

W pliku historia.txt znajdują się wartości jednostek uczestnictwa różnych funduszy inwestycyjnych w kolejnych dniach roboczych 2008 roku. W każdym wierszu znajduje się 13 danych: data oraz 12 liczb rzeczywistych (zapisanych z dwoma miejscami po przecinku), które są cenami jednostek kolejnych funduszy (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) w danym dniu. Wszystkie dane rozdzielone są średnikami.

Przykład:
2008-01-02;50,90;51,62;53,12;58,66;58,96;59,26;48,15;48,17;48,19;50,23;50,23;50,23
2008-01-03;50,42;51,13;52,62;57,92;58,22;58,51;48,04;48,06;48,08;50,07;50,07;50,07

Wykorzystując dane zawarte w pliku oraz dostępne narzędzia informatyczne wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi zapisz w pliku zadanie6.txt, a odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź literą oznaczającą ten podpunkt.

Rozwiązanie:
Zaczynamy od pobrania danych do arkusza kalkulacyjnego. Plik gotowy do rozwiązywania zadań jest gotowy do pobrania tu.

a) Dla każdego z funduszy podaj średnią cenę jednostki (z całego roku). Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

Do obliczenia średniej wartości ceny jednostki i zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku wykonujemy za pomocą funkcji:
=ZAOKR(ŚREDNIA(B2:B252);2)

b) Podaj liczbę dni, w których ceny jednostek wszystkich funduszy były wyższe niż 33 zł. Takimi dniami były między innymi dni przedstawione w powyższym przykładzie.

 

c) Podaj cenę, która w całym roku wystąpiła najczęściej, i napisz, ile razy wystąpiła.

d) Dla każdego z dwunastu funduszy podaj najniższą i najwyższą cenę jednostki, jaką odnotowano w 2008 roku. Sporządź wykres liniowy ilustrujący otrzymane zestawienie. Pamiętaj o prawidłowym i czytelnym opisie wykresu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>