Python – zbiór zadań

Python – zbiór zadań

Wypełnij listę 10 x 10 tabliczką mnożenia… ale w kodzie trójkowym.

tab = [[0 for col in range(10)] for row in range(10)]

def three(e):
    wynik = ""
    while e > 0:
        wynik = str(e % 3) + wynik
        e = e // 3
    return wynik

for x in range(10):
    for y in range(10):
        tmp = (x+1) * (y+1)
        tab[x][y] = three(tmp)
        print(tab[x][y], end=" ")
    print()