Rozwiązania zadań z matur

Rozwiązania z matury rozszerzonej
(„nowa” formuła)

Rok Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6
2018 Analiza algorytmów Krajobraz Test Wega Zbiornik Centrum danych
2017 Prostokąt Rekurencja Test Słodzik Fanka Piksele
2016 Liczby skojarzone Przestawienia w tablicy Test Liczba PI Biblioteka podręczników Szyfr Cezara
2015 Problem telewidza Test Rozszerzony algorytm Euklidesa Liczby binarne Demografia Formuła 1

Rozwiązania z matury rozszerzonej
(„stara” formuła)

Rok Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6
2018 Humor liczb Liczba automorficzna Test Inwestycja w akcje Gra Słowa
2017 Sortowanie Ciąg Pentanacciego Test Ciągi binarne Ogrzewanie Biuro podróży
2016 Test Popularność Przekątne w tabliczce mnożenia Doświadczenie Gra w życie Muzeum Narodowe
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005