Wiązka zadań Ciągi rekurencyjne

Dana jest następująca funkcja rekurencyjna:

funkcja wynik( i )
 jeżeli i < 3
  zwróć 1 i zakończ;
 w przeciwnym razie
  jeżeli i mod 2 = 0
   zwróć wynik(i – 3) + wynik(i – 1) + 1
  w przeciwnym razie
   zwróć wynik(i – 1) mod 7

Uwaga: Operator mod oznacza resztę z dzielenia.

1.1. Uzupełnij poniższą tabelkę:

i wynik( i )
2 1
3 1
4 3
5 3
6 5
7 5
8 9