Zadanie do rozwiązania

W pliku zadanie_1.txt wpisz kolejno 100 elementów losowych z zakresu od 0 do 10000.

  1. do pliku odpA.txt wpisz liczby z pliku zadanie_1.txt wszystkie liczy parzyste;
  2. do pliku odpB.txt wpisz 10 elementów pierwszych nieparzystych znajdujących się w pliku zadanie_1.txt;
  3. do pliku odpC.txt wpisz kwadraty liczb znajdujących się w pliku zadanie_1.txt.

Ad. a.

 

Ad. b.

 

Ad. c.