Python – zbiór zadań

Python – zbiór zadań

Napisać program obliczający procentową częstotliwość występowania zadanego przez użytkownika znaku w linii tekstu.

tekst = "Ala ma kota"
tekst = tekst.replace(" ", "")
tekst = tekst.lower()
for i in range(len(tekst)):
    ile = tekst.count(tekst[i])
    w = ile/len(tekst)*100
    print(tekst[i] + " występuje " + str(round(w, 2)) + "%")