Python – zbiór zadań

Python – zbiór zadań

Napisać program wyświetlający na ekranie pierwsze szesnaście potęg dwójki zapisanych do listy.

Rozwiązanie:

wynik = []
for i in range(16):
    wynik.append(2**i)
print(wynik)