Losowanie liczb w Java.

Losowanie liczb w java.

boolean nextBoolean() – zwraca wartość true lub false.

double nextDouble() – losuje liczbę typu double z zakresu [0.0; 1.0]

float nextFloat() – losuję liczbę rzeczywistą z zakresu [0.0; 0.1] i zwraca ją jako typ float

int nextInt() – losuje liczbę całkowitą z zakresu jaki może przyjmować typ int.

int nextInt(int n) – uwaga na zakres: [0;n)

long nextLong() – losuje liczbę całkowitą z zakresu jaki może przyjmować typ long.

void setSeed(long seed) – ustaw początkową wartość dla generatora liczb losowych.
Czytaj dalej…