Co oznaczają cyfry w numerze PESEL?

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Każda z 11 cyfr ma swoje znaczenie.

RRMMDDPPPPK

RR – oznacza dwie ostatnie cyfry roku urodzenia

MM – oznacza miesiąc urodzenia

DD – oznacza dzień urodzenia

UWAGA: osoby urodzone od 2000 roku do 2099 przypisuje się jako miesiąc urodzenia odpowiednio:

Styczeń – 21
Luty – 22
Marzec – 23
Kwiecień – 24
Maj – 25
Czerwiec – 26
Lipiec – 27
Sierpień – 28
Wrzesień – 29
Październik – 30
Listopad – 31
Grudzień – 32

Na przykład osoba urodzona 12 lutego 2003 ma PESEL:
03221PPPPK

PPPP – numer ten oznacza liczbę porządkową. Ostatnia cyfra w liczbie porządkowej oznacza płeć. Parzysta cyfra (0,2,4,6,8) oznacza kobietę, zaś nieparzysta (1,3,5,7,9)  oznacza mężczyznę.

K  – ostatnia cyfra to cyfra kontrolna.