Matura 2005. Zadanie 4. Projekt.

Centrum Projektowe Solaris tworzy prototyp pojazdu kosmicznego, który poleci na Marsa. Upłynął właśnie termin realizacji zlecenia, a Solaris ma jeszcze przed sobą wykonanie wielu obliczeń. Z uwagi na fakt, że są to bardzo specjalistyczne obliczenia, oprogramowanie dla nich oferują tylko firmy D1 i D2. Cena licencji na oprogramowanie zależy od maksymalnego dopuszczalnego rozmiaru przetwarzanych danych N podanego w gigabajtach i wynosi:

  • 0.01N dla oprogramowania firmy D1,
  • 0.5* N w przypadku firmy D2.

Z uwagi na to, że upłynął już termin realizacji projektu, istotny jest również czas obliczeń, ponieważ Solaris ponosi opłaty karne za opóźnienia w realizacji. W przypadku programu D1 obliczenia wykonywane są w czasie f(N)=10m3+7m2+0.1m+0.1, gdzie m=0.0001N sekund. Natomiast program D2 jest pięciokrotnie wolniejszy, wymaga czasu 5f(N) sekund. Kary wyznacza się proporcjonalne do opóźnień. Przyjmujemy więc, że koszt obliczeń (kara za opóźnienie) jest równy jego czasowi. A zatem na koszt wyboru rozwiązania D1 składa się koszt opłat licencyjnych (0.01N) plus koszt obliczeń (f(N)). Podobnie liczymy koszt dla oprogramowania D2.