Jak wyświetlić w Linux dostępne porty?

Po zalogowaniu się do sytemu Linux na konto root możemy sprawdzić konfigurację systemu, miedzy innymi możemy sprawdzić jakie porty są używane. Do tego użyć możemy komendy netstat. netstat służy do testowania sieci, aby wyświetlić właściwości sieci możemy tej komendy używać.

netstat -tapen nadaje się do wyświetlania obecnie dostępnych połączeń sieciowych. Poszczególne parametry mają następujące znaczenie:

  • -t (wyświetla jedynie połączenia TCP, -u tylko połączenia UDP)
  • -a (wyświetla wszystkie połączenia)
  • -p (pokazuje również PID i nazwę programu do którego należy połączenie)
  • -e (wyświetla statystykę sieci Ethernet)
  • -n (adresy i numery portów są wyrażane numerycznie i nie zostaną zmienione na nazwy)

netstat -r  wyświetla tablicę tras.

netstat -i lub netstat -s statystyki interfejsu.