Lekcja 1

Ćwiczenie 0

Zdefiniuj funkcję ile_cyfr(liczba), której wynikiem będzie liczba cyfr danej liczby. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

  • Wynikiem funkcji ile_cyfr(123) jest 3.
  • Wynikiem funkcji ile_cyfr(17923) jest 5.

Wskazówka
Zauważ, że algorytm sumowania cyfr opiera się na wyodrębnianiu cyfr od końca i kolejno ich sumowania. W każdym kroku wyliczana jest ostatnia cyfra jako reszta dzielenia przez 10 oraz liczba jest dzielona przez 10.

ROZWIĄŻ ĆWICZENIE

Ćwiczenie 1Podział na rzędy

W spotkaniu weźmie udział określona liczba gości z różnych krajów i określona liczba gospodarzy. Zaproszeni będą siedzieć w rzędach tak, aby każdy rząd był równoliczny i w każdym siedzieli albo tylko goście, albo tylko gospodarze. Jaka jest największa możliwa liczba osób w każdym rzędzie? Zdefiniuj funkcję rzad(goscie, gospodarze), której parametrami są liczba gości i gospodarzy, a wynikiem jest liczebność rzędu. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

  • Wynikiem funkcji rzad(72, 90) jest 18.
  • Wynikiem funkcji rzad(24, 36) jest 12.
ROZWIĄŻ ĆWICZENIE

Ćwiczenie 2Podział na grupy

Należy podzielić gości i gospodarzy na możliwie małe drużyny tak, by w każdej drużynie była jednakowa liczba gości i gospodarzy. Zdefiniuj funkcję ile(goscie, gospodarze), której parametrami są liczba gości i liczba gospodarzy, a wynikiem jest liczebność każdej drużyny. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

  • Wynikiem funkcji ile(25, 35) jest 12.
  • Wynikiem funkcji ile(49, 42) jest 13.
ROZWIĄŻ ĆWICZENIE

Ćwiczenie 3Spotkania zespołów

W ramach przygotowań do spotkania powstały dwa zespoły: zespół programowy i zespół przygotowujący materiały. Pierwszy spotyka się co x dni, drugi co y. Dziś spotkały się oba zespoły. Zdefiniuj funkcję kiedy(x, y), w której jako parametry będziesz podawać, co ile dni spotykają się zespoły, a wynikiem będzie liczba dni, jakie upłyną do następnego wspólnego spotkania obu zespołów. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

  • Wynikiem funkcji kiedy(6, 4) jest 12.
  • Wynikiem funkcji kiedy(9, 12) jest 36.
ROZWIĄŻ ĆWICZENIE

Ćwiczenie 4Sprytne zakupy

Każdy gość powinien dostać taką samą liczbę długopisów, ołówków i flamastrów. Zdefiniuj funkcję flamastry(x, y, z), której parametrami są liczba długopisów w paczce (x), liczba ołówków w paczce (y) i liczba sztuk flamastrów w paczce (z), a wynikiem jest najmniejsza liczba opakowań flamastrów, jakie gospodarze powinni kupić, aby nic nie zostało. Sprawdź działanie funkcji dla podanych poniżej parametrów.

  • Wynikiem funkcji flamastry(6, 8, 10) jest 12.
  • Wynikiem funkcji flamastry(39, 26, 52) jest 3.
ROZWIĄŻ ĆWICZENIE
Advertisment ad adsense adlogger