Python – zbiór zadań

Python – zbiór zadań

Zadeklaruj tablicę o rozmiarze 100. Wypełnij tablicę zgodnie z regułami Ciągu Fibbonacciego (pierwszy i drugi element = 1, każdy następny to suma dwóch poprzednich: 1,1,2,3,5,8, itd.).


Czytaj dalej…


Python – zbiór zadań

Python – zbiór zadań

Napisać program, który odgaduje liczbę całkowitą z zakresu 1, …, 100 pomyślaną przez użytkownika. Użytkownik odpowiada jedynie, czy zgadywana liczba jest za mała / za duża.


Czytaj dalej…